Wachtruimte Toppsyso
Wachtruimte Toppsyso

Therapeuten Collectief Psyche & Somatiek

Het therapeuten collectief is in oktober 2016 opgericht door vier zelfstandig gevestigde therapeuten uit Borne en omgeving.
Rian Hesselink

Rian heeft sinds 1989 eigen praktijk oefentherapie Cesar in Enschede en sinds 2004 ook in Borne.
Sinds 2003 is ze ook danstherapeut en in deze hoedanigheid is ze docent muziek , dans en expressie aan de hogeschool Utrecht bij de ( post-HBO) opleiding tot psychosomatisch oefentherapeut. Rian Hesselink is EMDR practitioner i.o. en zal binnenkort aangesloten zijn bij de Samenwerkende EMDR therapeuten na het afronden van het supervisie traject.

Bij Top-PsySo combineert Rian de vormen van oefentherapie en cognitieve gedragstherapie om mensen met ( stressgerelateerde) lichamelijke klachten , SOLK, ( Somatisch Onverklaarde Lichamelijk Klachten) en hierbij vaak voorkomende slaapproblemen te verhelpen.
Ze gebruikt hiervoor een oorzaakgerichte aanpak waarbij de belangrijkste stressoorzaak behandeld wordt en iemand helder en inzichtelijk krijgt wat de bron van de klacht is en hoe deze verholpen kan worden.
Er wordt veel gewerkt met oefeningen ter bewustwording, adem -en ontspanningstherapie, mindfulness, cognitieve gedragstherapie en visualisatie & expressie in gevoelsoefeningen oftewel psychosomatische oefentherapie.

Deze vorm van therapie draagt bij aan de zelfredzaamheid , zodat je steeds beter instaat zult je eigen problematiek aan te pakken.


Elleke Brinkman

Elleke Brinkman werkt sinds 2008 als vrijgevestigd GZ psycholoog in Borne en sinds 2010 ook in Okkenbroek bij Deventer. Zij is geregistreerd als supervisor VGCt, practitioner EMDR en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

In het werken met kinderen en volwassenen houd ik oog voor zowel het individu als het systeem, de emoties, gedachten en het lichaam. Ik probeer zo een compleet beeld te krijgen van waar de klachten die iemand heeft, mee te maken kunnen hebben. Soms komen we er in een gesprek achter, dat er toch medische problemen kunnen spelen, naast de psychische klachten. Of dat niet een kind, maar bijvoorbeeld een ouder nog duidelijke trauma’s ervaart.

Doordat ik met u samen als een team naar de problemen en vooral ook de mogelijke oplossingen kijk, hoop ik, dat u snel herstelt. Dat u de rust, de veerkracht en het zelfvertrouwen terug vindt, waardoor u grip krijgt op de ontstane klachten en met meer ontspanning en plezier verder kunt. Ik vind het prettig om in de therapie grondig, creatief en stap voor stap te werken. De therapie is in mijn ogen geslaagd, als wij er samen voor kunnen zorgen, dat u na de therapie weinig tot geen andere therapie of intensieve hulpverlening meer nodig heeft.


Jose Steinbusch

José Steinbusch geeft sinds 1994 therapie aan kinderen en volwassenen vanuit haar opleiding als GZ psycholoog en orthopedagoog. Daarnaast werkt zij binnen de tweedelijn in de jeugdzorg.

Als systeemtherapeut i.o. beschouw ik problemen van een individu niet als op zich zelf staand, maar in sociaal en relationeel verband, zoals het gezins- of familieverband. Waar nodig worden partners, gezinsleden of anderen die van belang zijn betrokken bij de behandeling. Dit kan ook via de methode van “Een taal erbij”. Deze methode richt zich op het visualiseren van de interne en externe werkelijkheid van de cliënt. Door middel van duplo-poppetjes en ander materiaal wordt het probleem van de cliënt verbeeld en de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en gestimuleerd.
Een specialisme is het verminderen van scheidingsproblematiek en het ondersteunen van kinderen die in samengestelde gezinnen wonen.
Een tweede specialisme is het werken aan de sociaal emotionele problematiek bij kinderen als gevolg van overgewicht. Naast uitvoerend lid van Cool2Bfit, een programma voor kinderen met overgewicht en obesitas, ben ik betrokken bij de opzet en de verdere ontwikkeling van het programma Cool2Bfit.

De hulp die u vanuit de praktijk ontvangt, is gericht op het zoveel mogelijk verminderen en normaliseren van de klachten en uw leefsituatie, het in de kracht zetten van een individu, van het kind en ouders, zodat zij zelf de opvoeding weer verder ter hand kunnen nemen. Hierbij wordt er niet alleen naar de problemen gekeken, maar vooral ook naar de krachten en mogelijkheden. Daartoe is de behandeling waar mogelijk kortdurend en oplossingsgericht en de aanpak snel en doelmatig. De behandeling is cliëntgericht, bevat efficiënte diagnostiek en maakt zo veel mogelijk gebruik van evidenced-based methodes, zoals EMDR en cognitieve gedragstherapeutische technieken


Martin Heutink

Martin Heutink is sinds 2000 werkzaam als zelfstandig gevestigd GZ-psycholoog en Seksuoloog voor volwassenen. Hij is werkzaam in Delden en Oldenzaal. Martin geeft zowel individuele behandelingen als relatietherapie. Hij maakt gebruik van evidenced-based methodes waaronder cognitieve gedragstherapie en EMDR. Daarnaast biedt hij de mogelijkheid tot het verrichten van psychodiagnostiek.

Cliënten kunnen zowel overdag als ’s avonds voor behandeling terecht.


Marjolein Walbeek

Marjolein Walbeek is werkzaam als GZ-psycholoog, EMDR-therapeut en coach. Zij werkt sinds 1996 als psycholoog. Eerst bij het RIAGG en daarna bij een landelijke arbodienst waar zij in 2010 de GZ-opleiding heeft afgerond. In januari 2018 heeft zij zich gevestigd als zelfstandig GZ-psycholoog voor volwassenen. Zij werkt op maandag, dinsdag en donderdag in Borne en op woensdag in haar praktijk in Lochem.

Psychische klachten kunnen het gevoel van welbevinden onderuit halen en het kan dan heel lastig zijn daar alleen uit te komen. Ik help u graag uw innerlijke kracht weer te vinden en de regie terug te krijgen over uw leven. Door nieuwe inzichten op te doen, te ervaren wat u voelt en oude overlevingsstrategieën los te laten, kunt u oplossingen vinden voor uw problemen. Ik help u graag uw eigen weg te vinden door aan te sluiten bij uw vragen en te zoeken naar een werkwijze die het beste bij u past.

Ik heb mij gespecialiseerd in de hulp aan werknemers met psychische klachten. Arbeidsverzuim ten gevolge van psychische klachten is de laatste jaren drastisch gestegen. Oudere werknemers hebben het steeds moeilijker om het werk vol te houden. Bij jongeren is sprake van een toename van burn-outklachten. Het aandeel van veel voorkomende ziektebeelden als depressie, angststoornissen en PTSS groeit. Het op tijd inzetten van de juiste hulp is belangrijk om meer problemen te voorkomen. Afstemming met de bedrijfsarts en leidinggevende behoort tot de mogelijkheden als u dat wilt. In mijn werk maak ik vooral gebruik van de volgende behandelmethoden: cognitieve gedragstherapie (CGT), EMDR, oplossingsgerichte therapie en kortdurende psychodynamische therapie.

Tel: 06-82092724 / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / www.walbeek-psycholoog.nl


Carry Lubbers

Ik ben Carry Lubbers. Als Psychomotorische Kindertherapeut geef ik therapie aan kinderen die stagneren in hun ontwikkeling en dat laten zien in hun gedrag. Alles wat een kind meemaakt in positieve en negatieve zin, bepaalt hoe het zich cognitief, motorisch, emotioneel en sociaal ontwikkeld. Deze ontwikkeling is zichtbaar in de manier waarop een kind zich beweegt en manifesteert in de wereld. Juist daarom is spel en beweging zo belangrijk in de behandeling van kinderen.

Gedrag en ontwikkeling ‘s thema’s waar uw kind mee kan worstelen:

 • Assertiviteit
 • Faalangst
 • Emotieregulatie
 • Zelfvertrouwen
 • Aandachtsproblemen
 • Motorische vaardigheden
 • Impulsiviteit
 • Sensomotoriek
 • Over bewegelijk
 • Sociale vaardigheden
 • Hechtingsproblematiek
 • Verlatingsangst

Ik bestudeer en analyseer eerst het gedrag van uw kind. Waarna ik door middel van spelen en bewegen uw kind help om nieuwe gedragspatronen te ontwikkelen en te gebruiken. De samenwerking met u als ouder en anderen in de omgeving van uw kind ondersteunen dit proces. Dit alles met het doel dat uw kind en u op eigen kracht verder kunnen.

www.carrylubbers.nl


Martine Hesselink

Ik ben Martine Hesselink, het gezicht achter coachingspraktijk BalanZis. Na ruim 15 jaar werkzaam te zijn geweest in de zakelijke dienstverlening was mijn balans zoek en besloot ik mijn hart te volgen. Nadat ik zelf een loopbaantraject heb doorlopen heb ik in 2016 de erkende beroepsopleiding Life & Loopbaancoach en Vitaliteitscoach bij de Balansgroep gevolgd en met succes afgerond. Naast zelfstandig coach ben ik een samenwerking aangegaan met het Stress Centrum, waar ik onderdeel uitmaak van een netwerk van stress specialisten. Verder ben ik aangesloten bij de NOBCO.

BalanZis richt zich op mensen die de balans zijn kwijtgeraakt, stress ervaren en weinig tot geen energie hebben. Dit kan veroorzaakt zijn door een onverwachte gebeurtenis of door iets wat langzaam aan zo groeit. Daardoor kan sprake zijn van verwarring, niet goed weten welke stap nu gezet moet worden en er is vaak weinig tot geen energie. Kortom, ze verlangen naar een leven dat beter in BalanZis, waar ze zelf de regie hebben en in lijn ligt wat ze echt belangrijk vinden.

BalanZis zorgt ervoor dat je inzicht krijgt in wie jij bent en wat jij echt belangrijk vindt in jouw leven. Je leert naar je hart te luisteren, stap voor stap keuzes te maken op het gebied van leven, loopbaan en/of vitaliteit, de regie (terug) te pakken en je gewenste leven vorm te geven.

Iedere donderdagmiddag werk ik van 13.00 - 17.00 uur vanuit De Poort van Borne.Van 16.00 - 17.00 uur is er een inloopuur. Je kunt vrijblijvend terecht om kennis te maken en/of vragen te stellen op het gebied van loopbaan, leven en stress/vitaliteit. Het inloopuur is bedoeld als kennismaking, zodat we samen kunnen kijken naar jouw vraag.

Contactgegevens: BalanZis / Voorn 61 / 7623 KX Borne

www.balanzis.nl / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 06-11008161


Joke Klaas

Ik ben Joke Klaas, Loopbaancoach /Vitaliteitscoach en het gezicht achter Content Talent. In 1985 verhuisde ik van Groningen naar Borne omdat ik was aangenomen als groepsleerkracht in het basisonderwijs. Na enkele jaren werken, voelde ik dat ik niet meer gelukkig was in mijn werk en de omstandigheden daar. Ik wilde mij herbezinnen. Andere keuzes maken. Gedurende dit proces kreeg ik grote interesse in keuze- en motivatieprocessen, hoe dit bij mensen werkt en wat dit met werktevredenheid, productiviteit en gezondheid te maken heeft. Op 28 jarige leeftijd resulteerde dit in een loopbaanswitch en studeerde in 1996 af aan de Academie Mens & Arbeid en ben sinds 1993 werkzaam in het werkveld, eerst in loondienst en sinds 2012 als zelfstandig ondernemer. Ik ben geregistreerd en erkend onder no. 5008 bij de NOLOC, de beroepsvereniging voor Loopbaanprofessionals. Tot de dag van vandaag ben ik heel blij met deze ommezwaai in mijn loopbaan.

Als loopbaancoach wil ik jou helpen bij het (her)vinden van je energie- en krachtbronnen en jouw werkgeluk. Ik help je de dieper liggende lagen in jezelf te onderzoeken en je innerlijke blokkades op te heffen, zodat jij weer kunt voelen wat er voor jou echt toe doet: jouw passie, verlangens en dat wat jou energie geeft! En ………..dat je daar dan vervolgens ook voor durft te gaan! En je dat hoeft echt niet altijd te leiden tot een loopbaanswitch. Je kunt je huidige werk ook mooier maken door te sleutelen aan de baan die je hebt en daarin slimme impactvolle keuzes te maken. Bijvoorbeeld aanpassingen in taken, relaties, je beelden over je eigen werk en de betekenis daarvan of de context waarin je werkt. Ik help je daar natuurlijk bij!

Mijn doelgroep zijn mensen vanaf MBO-werk en denk niveau, die loopbaanvragen hebben. Het is prima als daarnaast ook andere persoonlijke ontwikkelvraagstukken spelen bijvoorbeeld op het gebied van zelfvertrouwen, persoonlijke presentatie, assertiviteit, niet kunnen kiezen, of meer extern dan intern georiënteerd zijn.

Na mijn HBO-omscholing aan de Academie Mens en Arbeid, volgde ik vele cursussen op het gebied van coaching en training, zoals Strategisch Coachen, NLP, Voice Dialogue en Training Psychische ziektebeelden. Daarnaast ben ik gecertificeerd coach voor de Matrixmethode®, de Werkenergieanalyse® en voor het afnemen en interpreteren gedrag-, drijfveren en talentenanalyses /potentieelanalyse van TSI en Discover. Een uitgebreid overzicht is op LinkedIn te vinden: LinkedIn profiel Joke Klaas

Ik ben op wisselende dagdelen aanwezig bij de Poort van Borne. Als je een afspraak met mij wilt maken, kan je mij bellen of mailen:

Mob. 06-51066927
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.contenttalentnederland.nl


Maxime Hekman

Ik ben Maxime Hekman, afgestudeerd als Oefentherapeut Mensendieck. Enthousiast, gedreven en ambitieus. Ik streef ernaar om het maximale uit mijzelf en de cliënt te halen.

Oefentherapie Mensendieck/Cesar is een paramedische behandelmethode gericht op het behandelen en het voorkomen van klachten. Kenmerkend voor oefentherapie is dat de oefentherapeut altijd kijkt naar de gehele houding en het complete beweeggedrag. Kortom: de oorzaak van de klacht wordt structureel aangepakt, zodat die verdwijnt, vermindert en/of voorkomen kan worden. Een oefentherapeut maakt u bewust van uw houding en manier van bewegen in relatie tot de klachten. Ook geeft een oefentherapeut inzicht in de reactie van uw lichaam op pijn, (over)belasting en spanningen. Samen gaat u op zoek naar de oorzaak van de klachten. Ook leert u hoe u met oefeningen adequaat op klachten kunt reageren. Deze kunnen onder andere dienen voor het versterken, ontspannen of het oprekken van spieren. Door het doen van deze oefeningen kan de spierbalans hersteld worden.

De cursus Medical Taping heb ik met succes afgerond. Mijn specialisaties zijn spannings-, slaap gerelateerde klachten, rug-, nek-, schouderklachten en chronische pijn. Dit is mijn aandachtsgebied en hierin ga ik mij verder ontwikkelen. Daarnaast is het voor mij een uitdaging om mijn kickbox ervaring te combineren met oefentherapie.

Iedere dinsdag werk ik van 15:00 - 22:00 in de poort van Borne.

Top Psyso

Theresiaplein 1a-23
7622 HK Borne
Tel: 085-3037868
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top Psyso